Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery
HACCP balík 3

HACCP balík 3

K3
162,00 vrátane DPH. plus prepavné náklady

Chladničkový mrazničkový teplomer + elektronický vpichový teplomer + teplomer s vlhkomerom

Doručenie do 10.pracovných dní od záväznej objednávky, v ktorej je potrebné uviesť okrem fakturačných údajov aj názov používateľa meradiel.

POCKET-DIGITEMP – Elektronický vpichový teplomer

Vlhkomer s teplomerom GOLD

chladničkový mrazničkový teplomer model 14.4000 + elektronický vpichový teplomer model 30.1018 + teplomer s vlhkomerom model 45.2007

Návod na požitie: model 45.2007 Syntetický vlasový vlhkomer s teplomerom

Vlhkomer sa používa na meranie relatívnej vlhkosti vzduchu. Pod pojmom  relatívna vlhkosť sa rozumie, že vzduch v závislosti od teploty môže nabrať a zadržať určitú vlhkosť. Ak klesá teplota vzduchu pri nezmenenom  množstve – obsahu vody vo vzduchu , relatívna vlhkosť stúpa a opačne. Teplota a vlhkosť vzduchu majú veľký vplyv na zdravie a blaho tela. Tieto dva parametre by mali byť preto v byte a na pracovisku kontrolované. Syntetický vlasový vlhkomer je precízne zariadenie, kalibrovateľné  v celom meracom rozsahu na stupnici.

Prevádzkové opatrenia:

Presné meranie dosiahnete správnou voľbou umiestnenia meradla v priestore, tak, že nemá byť zavesený na mieste, kde je priame slnečné žiarenie, nemá byť zavesený v prievane resp. kde je silné prúdenie vzduchu, prístroj môže ukazovať skreslené hodnoty.

Taktiež by sa nemal nachádzať v priestore s extrémne suchým vzduchom. V takom prípade je potrebné prístroj regenerovať, zabaliť ho na pol hodinu do vlhkej utierky a nechať vystúpiť vlhkosť na hodnotu 95 – 98%. Skrutkovačom  na zadnej strane prístroja korigovať správne hodnoty .

Najjednoduchšia regenerácia prístroja je však, nechať ho vo vlhkom prostredí, napr, v kúpelni alebo práčovni niekoľko dní.

Prístroj chráňte pred otrasmi a mechanickým poškodením .

 

Návod na použitie: model 30.1018 elektronický vpichový teplomer

Elektronický vpichový teplomer s max min funkciou.

Merací rozsah:                                                    -40°C až +200°C  ( -4°F až 392°F)

Max chyba merania:                                          +-1°C (;-1,8°F) pri -20°C do 100°C (ň4°F do 212°F) ináč +-2°C (+-3,6°F)

Rozlíšenie :                                                         0,1°C (1,1°F)

Natočenie hlavy.                                 180 stupňov

Vypínacia funkcia                                               aicky po 5minútach.

Použitie: otvorte priestor pre batériu, vložte ju, zatvorte priestor, stiahnite fóliu z displeja. Displej ukazuje momentálnu nameranú teplotu. Senzor sa nachádza v špičke ihly, tlačítkom °C/°F zvoľte stupne. Stlačte tlačidlo mode, pridržaním Vám displej ukáže nameranú hodnotu, ďalším stlačením mode  sa vám objaví maximálna teplota, opakovaným stlačením minimálna teplotay.. Následovným stlačením mode sa vrátite do normálneho režimu. Ak chcete vymazať uložené maximálne a minimálne hodnoty držte tlačidlo mode cca 3sekundy v zodpovedajúcom režime max a min , na displeji sa zobrazí (- - - )

Nevystavujte teplomer extrémnym teplotám, vibráciám a otrasom, čistite ho iba vlhkou utierkou, nepoužívajte agresívne rozpúšťadlá.