Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery
Dataloggery pre záznam

Dataloggery pre záznam

Data01
0,00 vrátane DPH. plus prepavné náklady

Dataloggery pre záznam

Loggery sú určené na záznam teploty, relatívnej vlhkosti alebo signálu o stave kontaktu a napäťového signálu 0-1V. Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje je možné kedykoľvej prehrať do osobného počítače cez sériové rozhranie RS232, USB, Ethernet alebo GSM modem pomocou príslušného adaptéru. Záznamníky teplôt spĺňajú požiadavky STN EN 12830 pre prepravu a skladovanie chladených a zmrazených potravin.

Výhody najnovšej generácie:

 • rýchly prenos dát do PC, je možné zrýchliť sťahováním iba dát za určité obdobie (napr. deň)
 • možnosť trvalého pripojenia k počítaču, dáta možné sťahovať aj počas záznamu, veľká kapacita pamäti až 32 000 údajov
 • veľký dvojriadkový displej so špeciálnymi znakmi, vypínateľný
 • voliteľne je možné zobrazovať aj minimálne a maximálne namerané hodnoty
 • robustné puzdro, ľahká montáž s možnosťou uzamknutia
 • nízky odber z batérie, ľahká výmena batérie
 • kontrola stavu batérie s indikáciou
 • každému kanálu možno nastaviť alarm s 2 medzami, ktorý je indikovaný blikaním hodnoty na displeji alebo LED diódami
 • je možné zvoliť 2 režimy alarmu: priebežný alebo s pamätím (zistený alarm je indikovaný trvalo až do vynulovania z PC)
 • štandardný snímač teploty je Pt1000, je možné prepnúť na Ni1000/6180ppm v rozsahu –50 až +150°C
 • meranie teploty je možné kombinovať so záznamom stavu kontaktu (napr. otvorenie/zatvorenie dverí)
 • meranie teploty a relatívnej vlhkosti je možné doplniť o meranie 2 užívatelsky kalibrovateľných signálov 0-5V z ľubovoľných snímačov
 • štart/stop záznam je možné vykonávať niekoľkými spôsobmi: v určitom dátume a čase nastavenom z počítača, priložením dodaného
 • magnetu alebo podľa stavu binárneho vstupu (typy S,R0841)
 • existuje nastavitelný režim, kedy záznam beží iba, ak je niektorá z meraných veličín mimo nastavené medze svojho alarmu
 • každý záznamník je možné označiť textom s popisom – maximálne 32 znakov
 • každému kanálu je možné priradiť text s popisom – maximálne 16 znakov
 • ochrana heslom pred neopravneným zásahom do nastavenia záznamniku

loger  loger 2  loger 3

Spoločné technické údaje

Rozsah prev. teplôt typov Rxxxx bez displeja

-30 až +80°C, -40° až +80°C logger R0110

Rozsah prev. teplôt typov Sxxxx s displejom

-30 až +70°C

Presnosť merania teploty vnútorným snímačom

±0,4°C (neplatí pre ekonomický logger R0110E)

Presnosť vstupu teploty Pt1000 (bez sond)

±0,2°C od -50 do +100°C
±0,2% z nameranej hodnoty od -90 do -50°C a od +110 do +260°C

Prenosť merania (vrátane sond Pt100)

±0,4°C od -50 do +100°C
±0,5% z nameranej hodnoty od -90 do -50°C a od +110 do +260°C

Presnosť merania vlhkosti

±2,5% RV od 5 do 95% pri 23°C

Presnosť merania rosného bodu

±0,5°C od 60 do 95% RV

Rozlíšenie údaja o teplote a vlhkosti ma displeji

0,1°C, 0,1% RV

Hodiny reálneho času

rok, priestupný rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda

Interval záznamu

18 nastaviteľných hodnôt od 10s do 24hod

Obnovenie displeja a stavu alarmov

každých 10s

Celková kapacita

32.000 hodnôt (v necyklickom zázname)

Voľby typu záznamu

necyklický: po zaplnení pamäte sa záznam zastaví
cyklický: najstaršie hodnoty sa nahrádzajú novými

Rozmery bez konektorov

loggery s displejom 93 x 64 x 29mm
loggery bez displeja 93 x 64 x 26mm

Napájanie

lithiová batéria 3,6V

Životnosť batérie

7 rokov R0110, 6 rokov S01xx, 5 rokov S0141, S0841, S0541

Krytie

IP67, senzory vlhkosti sú umiestnené za krytkou s krytím IP30

Loggery s displejom

Typ

Typ loggera

Signály

Rozsah merania

S0110

Jednokánalový teplomer s vnútorným snímačom

1xT

-30 ÷ +70°C

S0110E

Ekonomický teplomer s vnútorným snímačom, s presnosťou merania: ± 0,6°C od -30do +30°C a ±0,8°C od +30 do +70°C

1xT

-30 ÷ +70°C

S0111

Jednokanálový teplomer pre záznam teploty z jednej externej sondy

1xT

-90 ÷ +260°C

S0121

Dvojkanálový teplomer pre záznam teplôt z dvoch externých sond + rozdiel teplôt medzi kanálmi

2xT

-90 ÷ +260°C

S0122

Dvojkanálový teplomer pre záznam teplôt z vnútorného snímača a externej sondy + rozdiel teplôt medzi kanálmi

2xT

vnútorná: -30÷+70°C
externá:-90÷+260°C

S0141

Štvorkanálový teplomer pre záznam teplôt zo štyroch externých sond + alarmy

4xT

-90 až +260°C

S0841

Dvojkanálový teplomer pre záznam teplôt z dvoch externých sond + rozdiel teplôt medzi kanálmi. Naviac vstupy pre pripojenie ďalších dvoch binárnych signálov z kontaktu

2xT
2xbinár

-90 až +260°C

S3120

Teplomer - vlhkomer vrátane rosného bodu

T
RH

teplota: -30÷+70°C
vlhkosť 0÷100%

S3121

Teplomer - vlhkomer vrátane rosného bodu s externou sondou na 1 (2 alebo 4) metrovom kábli. Sonda má priemer 18mm a dĺžku 75mm

T
RH

teplota: -30÷+105°C
vlhkosť 0÷100%

S3631

Teplomer - vlhkomer dtto ako S3120. Naviac konektor pre pripojenie ďalšej sondy teploty Pt1000

T
RH
Text

vnútorná: -30÷+70°C
externá:-90÷+260°C
vlhkosť: 0÷100%

S3541

Teplomer - vlhkomer dtto ako S3120. Naviac konektor pre pripojenie ďalších dvoch signálov 0÷5V DC (presnosť ±0,2% z rozsahu)

T
RH
2x0,5V

vnútorná: -30÷+70°C
vlhkosť: 0÷100%

         

 

Loggery bez displeja

Typ

Typ loggera

Signály

Rozsah merania

R0110

Jednokánalový teplomer s vnútorným snímačom

1xT

-40 ÷ +80°C

R0110E

Ekonomický teplomer s vnútorným snímačom, s presnosťou merania:
±0,6°C od -30 do +30°C a ±0,8°C od -30 do +70°C. Ostatné parametre ako R0110

1xT

-30 ÷ +70°C

R0121

Dvojkanálový teplomer pre záznam teplôt z dvoch externých sond + rozdiel teplôt medzi kanálmi

2xT

-90 ÷ +260°C

R3120

Teplomer - vlhkomer vrátane rosného bodu

T
RH

teplota: -30÷+80°C
vlhkosť 0÷100%

R3121

Teplomer - vlhkomer vrátane rosného bodu s externou sondou na 1 (2 alebo 4) metrovom kábli. Sonda má priemer 18mm a dĺžku 75mm

T
RH

teplota: -30÷+80°C
vlhkosť 0÷100%

Záznamníky sú dodávané bez externých teplotných sond. Sondy s Pt1000 je možné objednať.

Príslušenstvo za príplatok:
SW100 - CD s voľne šíriteľným programom
LP002 - COM adaptér pre komunikáciu s osobným počítačom po sériovej linke RS232
LP003 - USB adaptér pre komunikáciu s osobným počítačom cez USB port
LP004 - magnet pre štart a stop záznamu
MD036 - samolepiaci Dual Lock – priemyselný suchý zips pre jednoduchú inštaláciu
K1321 - náhradná zásuvka pre pripojenie vonkajšej sondy teploty a externého signálu, krytie IP67
F1000 - výmenná krytka zo sintrovaného bronzu pre teplomery-vlhkomery S3121, R3121 v prašnom alebo vonkajšom prostredí
F2000 - výmenná krytka zo sintrovaného bronzu pre teplomery-vlhkomery S3120, R3120, S3631, R3631, S3541, R3541
F9000 - držiak na stenu so zabezpečením proti neoprávnenému odobratiu
SWR001 - rozšírený software pre Windows 95 a vyššie verzie – farebná tlač, voľby časového a zvislého meradla grafov a ďalšie funkcie
Kalibračný list z akreditovaného kalibračného laboratória

K typom R/S0111, R/S0121, R/S0122, R/S0141, R/S3631, R/S0841 je treba objednať sondy so senzorom Pt1000 so zásuvkou K1321. Za označením sondy je znak /E. Doporučujeme napr. univerzálnu hermetickú sondu Pt1000TG8/E pevne spojenú s káblom. Je treba uviesť požadovanú dĺžku prívodného kábla (1,2,5 alebo 10 m).