Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery
KLIMA GUARD Digitálny teplomer s vlhkomerom

KLIMA GUARD Digitálny teplomer s vlhkomerom

30.5010
43,20 vrátane DPH. plus prepavné náklady
  • na sledovanie teploty (-40...+70°C
  • presnosť ±1°C a vlhkosť (1...99%, presnosť ±3,5%)
  • údaje o najvyššej a najnižšej hodnote, rosný bod, optický a zvukový alarm pre všetky parametre
  • ideálny na kontrolu obytných priestorov, skladov a skúšobných miestností (podľa ISO 9001)
  • batéria
  • 105 x 105 x 45 mm

Návod na použitie Klima GUARD digitálny teplomer vlhkomer Model 30.5010

 

Funkcie

Priestorová teplota, relatívna vlhkosť vnútorných priestorov, najvyššie a najnižšie hodnoty, rosný bod, akustický a optický alarm pre všetky parametre

Elektronický teplomer vlhkomer je pre svoju vysokú presnosť vhodný pre kontrolu priestorovej klímy, pre kontrolu skladových priestorov a meranie klimatických hodnôt v skúšobniach podľa ISO 9001.

Vzájomné pôsobenie teploty a vlhkosti

Studený vzduch prijíma len málo vlhkosti, naopak teplý príjme veľa. V následujúcej tabuľke môžete vidieť koľko vody (absolútna hodnota) môže vzduch prijať pri rôznych teplotách. (v g/m3). Relatívna vlhkosť je pri každej teplote 100%, absolútna hodnota v porovnaní so stúpajúcou teplotou sa musí zvýšiť. Pri tomto efekte napríklad v saune vo vykurovanej kabíne klesá relatívna vlhkosť v priemere od 50% relatívnej vlhkosti na 20% relatívnej vlhkosti.

Rosný bod

Súvislosť teploty a vlhkosti je vyjadrená rosným bodom. Pri kontinuálnom ochladzovaní vzduchu stúpa pri absolútnej vlhkosti relatívna vlhkosť na 100%. Keď vzduch chladne ďalej bude sa prebytočná para zrážať vo forme kvapiek. Keď prístroj pri 20°C ukazuje relatívnu vlhkosť 65%, činí rosný bod teplotu 13,2°C. Čo to znamená? Vzduch v priestore musí na všetkých miestach byť chladnejší ako 13,2°C aby kondenzoval, to znamená , že sa môžu na stenách vytvoriť kvapky alebo fľaky. Ak má vzduch obsah vlhkosti len od napr. 40%, leží rosný bod pri 6°C.Steny musia byť omnoho chladnejšie. Hodnoty rosného bodu v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu sú uvedené v tabuľke.

Psychrometrické meranie vlhkosti  v závislosti od teploty je založené na spôsobe ovinutia predmetu vlhkou utierkou , teplota klesá v dôsledku zvyšujúceho sa  ochladzovania pary v závislosti od relatívnej vlhkosti vzduchu.

Použitie

Otvorte priestor pre batériu a vložte ju. Stiahnite ochrannú fóliu z displeja a prístroj je funkčný.

Správa:

Horný displej ukazuje relatívnu vlhkosť v %, dolný displej ukazuje teplotu priestoru v °C. Pomocou SET tlačidla môžete prepínať teplotu v °C alebo v °F.

Najvyššie a najnižšie hodnoty

Stlačte tlačidlo MIN MAX  ukážu sa najvyššie hodnoty vlhkosti a teploty od posledného nastavenia

Znovu stlačte tlačidlo MIN MAX a ukážu sa najnižšie hodnoty vlhkosti a teploty. Pri stlačení tlačidla CLEAR , počas prezerania maximálnych alebo minimálnych hodnôt nastavíte aktuálne hodnoty

Rosný bod a závislosť vlhkosti a teploty (teplota rosného bodu)

S tlačidlom (šípka hore) obdržíte rosný bod (správa Td), s tlačidlom (šípka dole) obdržíte teplotu rosného bodu  (správa Tw)

Automatické vypínanie

Stlačte tlačidlo CLEAR , kým sa neukáže na displeji AUTO OFF. Prístroj sa zastaví, nemeria, a na 2minúty sa aicky vypne. Stlačte ľubovoľné tlačidlo a prístroj sa opäť zapne. Aby ste zrušili AUTO OFF funkciu držte tlačidlo CLEAR, kým AUTO OFF správa z displeja nezmizne.

Nastavenie alarmu

Stlačte tlačidlo SET, kým sa neobjaví ALARM OFF. So šípkou hore alebo dole zapnite alarm pre spodnú hraničnú hodnotu ON. Stlačte znovu tlačidlo SET, kým sa neobjaví ALARM OFF, so šípkou (hore alebo dole) znovu nastavte hornú hraničnú hodnotu alarmu ON. Len keď je aj horná ako aj dolná hranica hodnôt nastavená je alarm aktivovaný. Môžete ale tiež aktivovať len jednu hodnotu.

Stlačte znovu tlačidlo SET. Objaví sa ALARM a blikne °C = teplota, %=vlhkosť vzduchu, °CTd=rosný bod, °CTw= teplota rosného bodu. S tlačidlom SET potvrďte výber. Stlačte znovu tri krát MODE tlačidlo. Objaví sa ALARM (ak je aktivovaná spodná hranica). Stlačte SET tlačidlo a hodnota blikne. Pomocou šípky hore alebo dole nastavte spodnú hranicu. Tak isto prevediete nastavenie hornej hranice. Pomocou tlačidla MODE sa dostanete späť do normálneho modusu. Keď zvolené parametre nastavených hraničných hodnôt chýbajú objaví sa svetelný signál a alarm zaznie na 1minútu. Ľubovoľným tlačidlom ho vypnite. Svetelný signál zostane tak dlho aktivovaný , ak zvolený parameter leží mimo nastavenej hraničnej hodnoty. Ak je horná hraničná hodnota nižšie nastavená ako spodná hraničná hodnota, potom zaznie alarm, keď merané hodnoty ležia vo vnútri tolerancie (hraníc) nastavenia.

Kalibrácia

Vysokokvalitné senzory sú na prístroji nastavené tak, že nepotrebujú žiadnu kalibráciu. V prípade, že prístroj je dlhší čas vystavený extrémnym vlhkostiam, môže sa vyskytnúť chyba merania, ktorá sa pri normálnych podmienkach opäť koriguje, opraví.

Postaviť na stôl alebo zavesiť na stenu

Na zadnej strane prístroja sa nachádza okrúhly otvor na zavesenie. Zasunutím stojančeka ho môžete postaviť na stôl.

Výmena batérie

Vyberte stojanček, otvorte priestor pre batériu a vložte 2x 1,5V AAA batérie. Zatvorte priestor.

Upozornenie

Použité batérie nehádžte do komunálneho odpadu, patria do zvláštneho odpadu.

Merací rozsah

Relatívna vlhkosť                                   od 1% do 99%

Maximálna chyba merania                     +-3,5% od 20 až 80%, ináč +-4%

Teplota                                                   -40 až +70°C

Maximálna chyba merania                     +-1°C

SWISS precision senzor                 švajčiarsky precízny senzor hygroTECH ukazuje vlhkosť zvlášť veľmi rýchlo a presne

Umiestnenie

Prístroj nevystavujte extrémnym teplotám, vibráciám a otrasom. Čistite ho jemnou vlhkou utierkou, bez použitia čistiacich prostriedkov. Nepokúšajte sa prístroj opravovať, oslovte svojho predajcu. Pred reklamáciou vymeňte batérie. Pri poškodení prístroja neodborným zásahom stratíte garanciu.